Cheetos Burger Menu
Burger Menu Close
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Tasty Foods A.B.Γ.Ε.» και έδρα στον Άγ. Στέφανο Αττικής, στο 22ο Χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Cheetos Fashionista» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός») στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων Cheetos τα οποία φέρουν την ειδική προωθητική λωρίδα του Διαγωνισμού επί των συσκευασιών (τα «Προϊόντα). Συγκεκριμένα, τα Προϊόντα που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό είναι: Cheetos Lotto, Cheetos Pacotinia, Cheetos Drakoulinia, Cheetos Pizza, Cheetos Sweetos Choco, Cheetos Sweetos Milk και οι αντίστοιχες πολυσυσκευασίες.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και στην Κύπρο και έχουν ηλικία άνω των 16.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, της εταιρείας Tasty Foods A.B.Γ.Ε., (β) οι εργαζόμενοι στην εταιρεία με την επωνυμία «BBDO ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.» (περαιτέρω η «Διαφημιστική Εταιρεία»), (γ) οι εργαζόμενοι στην εταιρεία με την επωνυμία «MEDIA DIRECTION Α.Ε.» και (δ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β) και (γ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι αυτών.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1/04/2019, ώρα 00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 15/06/2019, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού».

5. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει: α. να συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού (περαιτέρω η «Φόρμα Συμμετοχής»), η οποία έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Διοργανωτή www.cheetosplay.gr (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»). Στη συγκεκριμένη φόρμα συμμετοχής οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο και έναν κωδικό πρόσβασης (password), β. να καταχωρήσουν έναν μοναδικό 8/ψήφιο κωδικό αριθμό ο οποίος είναι αποτυπωμένος επί του πρόσθετου υλικού που βρίσκεται εντός των συσκευασιών των Προϊόντων που φέρουν διακριτικά στοιχεία σχετικά με τον Διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Κωδικός Αριθμός») στο ειδικό πεδίο στον Διαδικτυακό Τόπο. Κάθε Κωδικός Αριθμός είναι μοναδικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά, ενώ επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στον Διαγωνισμό, με ξεχωριστούς Κωδικούς Αριθμούς κάθε φορά. Η αποστολή της Φόρμας Συμμετοχής, η καταχώρηση του Κωδικού Αριθμού συνιστούν αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία. Οι Φόρμες Συμμετοχής, οι Κωδικοί Αριθμοί καταχωρούνται στο σύστημα τρίτου προσώπου, ο οποίος ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, με σκοπό τον έλεγχο των Φορμών Συμμετοχής, των Κωδικών Συμμετοχής την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού. Δεδομένου ότι για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά Προϊόντων, οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό δύναται να παραλάβει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, άπαξ έναν Κωδικό Αριθμό, από τα γραφεία της Διαφημιστικής Εταιρείας («BBDO ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.», οδός Μαρίνου Αντύπα, αρ. 41-45, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα, Τ.Κ. 14121), από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 μέχρι τις 17:00. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν άπαξ έναν Κωδικό Αριθμό ταχυδρομικά, εφόσον αποστείλουν σχετικό αίτημά τους ταχυδρομικά, προς τη Διαφημιστική Εταιρεία, στην ως άνω διεύθυνσή της. Η σχετική επιστολή του συμμετέχοντα θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Για τον Διαγωνισμό “Cheetos Fashionista”», καθώς και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή τους. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής ή/και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του με τις Φόρμες Συμμετοχής και τους Κωδικούς Αριθμούς των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε Φόρμας Συμμετοχής ή/και Κωδικού Αριθμού ή/και φωτογραφίας στην πλατφόρμα του Διαγωνισμού και την εγκυρότητα της Φόρμας Συμμετοχής αυτής ή/και του Κωδικού Αριθμού αυτού, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

6. Δώρα. Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι τα εξής: - 205 (διακόσια πέντε) mouse pads - 100 (εκατό) αθλητικά κορδόνια - 80 (ογδόντα) κάλτσες - 100 (εκατό) ακουστικά - 100 (εκατό) ηχεία - 150 (εκατό πενήντα) πετσέτες θαλάσσης - 200 (διακόσια) σημειωματάρια

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν ως εξής: Η 1η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22/04/2019 και θα αφορά την περίοδο συμμετοχών από 1/04/2019 ώρα 00:00 έως και 21/04/2019 ώρα 23:59. Στην κλήρωση της 22/04/2019, θα ανακηρυχθούν 17 νικητές και 6 επιλαχόντες. Για όλες τις επόμενες κληρώσεις των Ημερησίων Δώρων από τις 23/04/2019 έως 15/06/2019, θα ανακηρύσσονται 17 νικητές και 6 επιλαχόντες με ημερήσιες κληρώσεις με τη χρήση συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κατακύρωσης των Ημερησίων Δώρων. Τα 17 Ημερήσια Δώρα του Διαγωνισμού, διανέμονται τυχαία στους 17 ημερήσιους νικητές. Στην ανάδειξη των νικητών των Ημερησίων Δώρων (εκτός της 1ης κλήρωσης στις 22/04/2019), θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών από τις συμμετοχές κάθε μέρας του Διαγωνισμού μέχρι τις 23:59:59 και η κλήρωση θα πραγματοποιείται την αμέσως επομένη ημέρα. Από κάθε κλήρωση για τα Ημερήσια Δώρα θα αναδεικνύονται 6 (έξι) επιλαχόντες. Οι νικητές οποιουδήποτε Ημερησίου Δώρου δεν θα μπορούν να αναδειχθούν εκ νέου νικητές Ημερησίου Δώρου. Ως «έγκυρη συμμετοχή» για τους σκοπούς των ανωτέρω κληρώσεων, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 5 ανωτέρω και (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των νικητών, με ανάρτηση των στοιχείων αυτών [όνομα χρήστη (user name/ nickname)] και το αντίστοιχο δώρο, στο Διαδικτυακό Τόπο, 24 ώρες μετά την κλήρωση (εκτός από τις ημέρες των αργιών, που η ανάρτηση θα γίνει στην αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα) και (β) τους νικητές του Διαγωνισμού, με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/ και με κλήση στο τηλέφωνο επικοινωνίας που γνωστοποίησαν δια της Φόρμας Συμμετοχής. Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών, ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Μετά την παρέλευση και για τον 2ο επιλαχόντα του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και ο επιλαχών αυτός θα χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στον 3ο, κατά σειρά ανάδειξής του, επιλαχόντα του εν λόγω νικητή, για τον οποίο το κατά ανωτέρω χρονικό διάστημα θα είναι διαρκείας επίσης τριών (3) ημερολογιακών ημερών. Μετά την παρέλευση και για τον 3ο επιλαχόντα του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και ο επιλαχών αυτός θα χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στον 4ο, κατά σειρά ανάδειξής του, επιλαχόντα του εν λόγω νικητή, για τον οποίο το κατά ανωτέρω χρονικό διάστημα θα είναι διαρκείας επίσης τριών (3) ημερολογιακών ημερών. Μετά την παρέλευση και για τον 4ο επιλαχόντα του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και ο επιλαχών αυτός θα χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στον 5ο, κατά σειρά ανάδειξής του, επιλαχόντα του εν λόγω νικητή, για τον οποίο το κατά ανωτέρω χρονικό διάστημα θα είναι διαρκείας επίσης τριών (3) ημερολογιακών ημερών. Μετά την παρέλευση και για τον 5ο επιλαχόντα του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και ο επιλαχών αυτός θα χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στον 6ο, κατά σειρά ανάδειξής του, επιλαχόντα του εν λόγω νικητή, για τον οποίο το κατά ανωτέρω χρονικό διάστημα θα είναι διαρκείας επίσης τριών (3) ημερολογιακών ημερών. Μετά την τυχόν άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής τα Δώρα ακυρώνονται. Η κατακύρωση οποιουδήποτε Δώρου στο νικητή αυτού, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στο Διοργανωτή των Κωδικών Συμμετοχής με τους μοναδικούς κωδικούς που εισήγαγε στον Διαγωνισμό, καθώς και των στοιχείων που αναφέρονται στον όρο 9 κατωτέρω, σε αντίθετη δε περίπτωση το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου.

9. Παράδοση των Δώρων. Οι νικητές θα λάβουν αφού δηλώσουν ότι αποδέχονται το Δώρο τους, ένα προσωπικό ενημερωτικό e-mail ζητώντας τα στοιχεία αποστολής τους.

10. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται έναντι των νικητών και συμμετεχόντων σε περίπτωση που λόγω Ανωτέρας Βίας δεν είναι σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες όρους. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Δώρα, για τα οποία οι νικητές του Διαγωνισμού, ή οι τυχόν επιλαχόντες αυτών, πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους κατασκευαστές/ αντιπροσώπους των Δώρων. Επίσης ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση Φόρμας Συμμετοχής ή Κωδικών Αριθμών από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στον Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών.

11. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο του Διοργανωτή.

12. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210 6784530, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 17:00

13. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής ενημερώνει τους Συμμετέχοντες, τους νικητές του Διαγωνισμού ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του (διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες απόδοσης των δώρων, θα επεξεργασθούν τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξουν από τους ίδιους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους 5 και 9 ανωτέρω, με σκοπό τη διεξαγωγή των κληρώσεων, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων. Ο Διοργανωτής δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω προσώπων σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε διεθνή οργανισμό. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων, των νικητών του Διαγωνισμού γίνεται βάσει της συγκατάθεσής τους, που εκδηλώνεται δια της θετικής ενέργειας στην οποία έχουν προβεί κατά περίπτωση, η δε συγκατάθεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε στο: admin@cheetosplay.gr, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Εντός χρονικού διαστήματος 6μηνών από την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων/ των Ψηφοφόρων/ των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και φορητότητας των δεδομένων που τους αφορούν, οι Συμμετέχοντες/ oι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν με το Διοργανωτή στο τηλέφωνο 210 6784530 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου admin@cheetosplay.gr). Τέλος, έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (πληροφορίες στο www.dpa.gr).

14. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

16. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΧΕΙΣ ΗΔΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ? ΣΥΝΔΕΣΟΥ ΑΜΕΣΩΣ.
ΣΥΝΔΕΣΗ
ΞΕΧΑΣΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΥ. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ