Cheetos Burger Menu
Burger Menu Close
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Οι κατωτέρω Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, που δημιουργήθηκε και ανήκει στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Tasty Foods A.B.Γ.Ε.», με έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22ο Χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών – Λαμίας, 145 65) (εφεξής η «Εταιρεία»).

2. Δικαίωμα χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα άνω των 14 ετών. Στις περιπτώσεις που ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει την ημερομηνία γέννησής του, υποχρεούται να δηλώσει αληθή και ακριβή στοιχεία. Εάν παρʼ όλα αυτά ανήλικοι χρήστες κάτω των 14 δηλώσουν ψευδή στοιχεία και εμφανιστούν ως μεγαλύτεροι, η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για την έκθεσή τους στο περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή για οποιαδήποτε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου από τα εν λόγω πρόσωπα. Ανήλικοι χρήστες άνω των 14 ετών αναμένεται και τεκμαίρεται πως έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους για τη χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Δικαίωμα χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου έχουν μόνο ενήλικοι, ήτοι πρόσωπα άνω των 18 ετών. Στις περιπτώσεις που ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει την ημερομηνία γέννησής του, υποχρεούται να δηλώσει αληθή και ακριβή στοιχεία. Εάν παρʼ όλα αυτά ανήλικοι χρήστες δηλώσουν ψευδή στοιχεία και εμφανιστούν ως ενήλικοι, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την έκθεσή τους στο περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή για οποιαδήποτε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου από τα εν λόγω πρόσωπα.

3. Επισημαίνεται στους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ότι: (α) οποιαδήποτε αναφορά στο διαδικτυακό τόπο σε παρεχόμενα από την Εταιρεία προϊόντα δε συνιστά παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, πρόταση κατάρτισης οποιασδήποτε σύμβασης, διαβεβαίωση περί του ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι διαθέσιμα, ολικά ή μερικά, (β) το πληροφοριακό υλικό που παρέχεται σε αυτούς μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν είναι αναγκαία ακριβές ή επίκαιρο, ενώ ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο έως τη στιγμή της πρόσβασης ή να έχει υποστεί αλλοιώσεις ή παρεμβάσεις από τρίτους χωρίς τη γνώση ή συναίνεση της Εταιρείας και (γ) οι χρήστες καλούνται και αναμένεται να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια, την πληρότητα και το επίκαιρο κάθε πληροφορίας που διατίθεται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

4. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

5. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την τεχνική αρτιότητα, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα ή ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου, της χρήσης του ή της πρόσβασης σε αυτόν. Οι χρήστες καλούνται και αναμένεται, με ευθύνη τους, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ασφαλείας και ακεραιότητας των συστημάτων τους.

6. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/ και τρίτων. Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ρητώς εξαιρουμένων μόνον της μεμονωμένης αντιγραφής, αποθήκευσης ή αναδημοσίευσης των ανωτέρω στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι δε θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσής τους από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό. Επίσης, απαγορεύεται η εκ μέρους οποιουδήποτε χρήστη μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας, της αρχιτεκτονικής ή της διάταξης του διαδικτυακού τόπου ή η πρόκληση παρεμβολών οποιασδήποτε φύσεως στη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του.

7. Προκειμένου ο παρόν διαδικτυακός τόπος να λειτουργεί απρόσκοπτα και να ενημερώνεται σε τακτική βάση, απαιτείται σε τακτά χρονικά διαστήματα να διενεργούνται εργασίες συντήρησής του, οι οποίες ενδέχεται να καθιστούν αδύνατη τη χρήση του παρόντος κατά το χρόνο διενέργειας των εν λόγω εργασιών. Ρητώς αναγνωρίζεται από τους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει λόγω της αδυναμίας πρόσβασης των χρηστών στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, για τον ανωτέρω λόγο ή/ και λόγω της διακοπής λειτουργίας του από την Εταιρεία για οποιονδήποτε άλλο λόγο, της Εταιρείας μη υποχρεωμένης να προβαίνει σε καμία σχετική πρότερη ειδοποίηση των χρηστών του παρόντος.

8. Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος διαδικτυακού τόπου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners κτλ) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου και την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν καθώς και για την πολιτική που ακολουθείται στο διαδικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

9. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων των παρόντων όρων, τυχόν ευθύνη της Εταιρείας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της ίδιας ή των προστηθέντων αυτής στο πλαίσιο του παρόντος διαδικτυακού τόπου από δόλο ή από βαρεία αμέλεια. Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί σε αυτή ή /και σε οποιονδήποτε τρίτο, συνεπεία μη τήρησης των παρόντων όρων.

10. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προσωρινής ή μόνιμης διαγραφής χρηστών από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, στην περίπτωση μη τήρησης των παρόντων όρων χρήσης αυτού.

11. Οι παρόντες όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς είναι κατ’ αποκλειστικότητα τα δικαστήρια Αθηνών.

12. Αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την επεξεργασία αυτών στο πλαίσιο του παρόντος διαδικτυακού τόπου ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που αναρτάται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.

13. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει και συνεπάγεται αποδοχή των παρόντων όρων στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένης και της εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής προστασίας διαδικτυακού τόπου. Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε μεταβολή των παρόντων όρων χρήσεως, συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρω Πολιτικής, κάθε δε μεταβολή θα ισχύει από την εισαγωγή της στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΧΕΙΣ ΗΔΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ? ΣΥΝΔΕΣΟΥ ΑΜΕΣΩΣ.
ΣΥΝΔΕΣΗ
ΞΕΧΑΣΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΥ. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ